Как да получите медицинско изделие

Автор: Калина Драшкова

Обновена: юни 18, 2024
Време за четене: 1 минута
Съдържание

Необходими документи за отпускане на целева помощ от МТСП за закупуване на медицинско изделие, съгласно Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 на Правилника за приложение на Закона за интеграция на хората с увреждания са:

  1. Медицински протокол от специализирана лекарска комисия (ЛКК) по профила на заболяването или експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
  2. Медицинският протокол се подава в Дирекция за социално подпомагане (ДСП) по адресна регистрация, като към комплекта документи трябва да се приложи и лична карта за справка на данни. Когато лицето е в трудово-правни отношения /но не е пенсионер /, се изисква служебна бележка от местоработата му, в която се декларира, че лицето е осигурено за всички осигурителни случаи. При това положение ДСП отпуска за определени помощни средства / напр. слухови апарати / по-голям размер на помощта. Различни целеви средства се отпускат и на ученици и студенти, като същите удостоверяват това със служебна бележка от съответното учебно заведение, в което провеждат обучението си. Документите на непълнолетните лица се подават от името на родителя / настойника /, но в полза на правоимащото лице.
  3. В случаите на получаване на медицинско изделие по индивидуална поръчка – ортопедични обувки, индивидуални коригиращи стелки, протеза и т.н. е необходима проформа фактура от фирмата със съответната сума. Проформата е неизменна част от комплекта документи към ДСП.
  4. До няколко дни ще Ви бъде издадена Заповед за отпускане на целева помощ, с която може да заповядате в нашите магазини, за да направите подходящия избор и да получите Вашето медицинско изделие.

За повече информация може да се обръщате към нашите консултанти в офисите или на посочените телефони.

Реха Бул 2024 Всички права запазени. Web Design by K!K!Design.