Ремонт на помощни средства

Фирма „Реха Бул“ разполага със собствен сервиз за поддръжка и ремонт на медицински изделия като инвалидни колички, комбинирани столове за баня и тоалет и др.

Предлаганите услуги включват:

Ремонт на слухови апарати

Към Центъра за слухопротезиране е обособен специализиран сервиз за извършване на следните дейности:

Сервизните бази на фирмата са регистрирани в Агенция за хората с увреждания и работят с документи, издадени от Дирекция „Социално подпомагане“. Повече информация  може да получите в нашите магазини.

error: Content is protected !!