Убождащи устройства и консумативи за тях

Описание

Убождащото устройство е лесно за използване и извършване на безболезнено взимане на капилярна кръв от върха на пръста.

Различни степени за настройка на дълбочината на убождането, в зависимост от дебелина на кожата.

Индивидуални ланцети за леко и безболезнено убождане.

Категория
error: Content is protected !!