Тест ленти за урина

Описание

Изследването се провежда за целите на диагностиката при различни заболявания.

Уринния анализ е полезна процедура, като индикатор за здраве или болест и като такава, е част от рутинния здравен скрининг.