Тест ленти за урина

Описание

Изследването се провежда за целите на диагностиката при различни заболявания.

Уринния анализ е полезна процедура, като индикатор за здраве или болест и като такава, е част от рутинния здравен скрининг.

error: Content is protected !!

ИЗДЕЛИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Апарати и тестове за диагностика

СЛУХОВИ И ГОВОРНИ АПАРАТИ

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА, ПРЕВРЪЗКИ И КОНСУМАТИВИ

ОРТЕЗИ, БАНДАЖИ И ЛУМБОСТАТИ

ОРТОПЕДИЧНИ СТЕЛКИ И ОБУВКИ

КОМПРЕСИВНИ ПРОДУКТИ