Orthoteh 20102 Пояс Екстра Хесинг

Описание

Колан стабилизиращ торако–лумбалната област.

Подходящ за след оперативно лечение, остеопоротични кифози, дискови хернии и дископатии.