Oppo 3087 Ортеза за придържане на горен крайник

Описание

  • Ортопедичен артикул за поддръжка и фиксиране на горен крайник;
  • Придържа ръката в свито в лакета положение. Подходяща при гипсова имобилизация;
  • Предлага се в четири размера, според дължината на ръката – лакет – китка.
error: Content is protected !!

ИЗДЕЛИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Апарати и тестове за диагностика

СЛУХОВИ И ГОВОРНИ АПАРАТИ

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА, ПРЕВРЪЗКИ И КОНСУМАТИВИ

ОРТЕЗИ, БАНДАЖИ И ЛУМБОСТАТИ

ОРТОПЕДИЧНИ СТЕЛКИ И ОБУВКИ

КОМПРЕСИВНИ ПРОДУКТИ