Дезинфектант за повърхности HMI Ido Spray

Описание

  • Бърза дезинфекция на устойчиви на алкохол повърхности, включително на оборудване, апаратура, прибори, предмети;
  • Формула без алдехиди, без оксидиращи агенти. Съдържа корозионен инхибитор – предпазва третираните повърхности и предмети;
  • Спрей форма, позволяваща третиране на труднодостъпни повърхности и предмети. Не се налага изплакване след обработка;
  • Активни вещества: Етанол:72%;
  • Спектър/експозиция: вирусоцидно, бактерицидно, дрождецидно, туберкулоцидно, фунгицидно, микобактерицидно;
  • 1л.
error: Content is protected !!