Handicap AR15

Описание

  • Имобилизация на горен крайник към тялото като предмишницата е във флексия, а рамото е във вътрешна ротация и абдукция в 15 градуса;
  • Предлага се в един размер – UNI.