Handicap AR15

Описание

  • Имобилизация на горен крайник към тялото като предмишницата е във флексия, а рамото е във вътрешна ротация и абдукция в 15 градуса;
  • Предлага се в един размер – UNI.
error: Content is protected !!

ИЗДЕЛИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Апарати и тестове за диагностика

СЛУХОВИ И ГОВОРНИ АПАРАТИ

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА, ПРЕВРЪЗКИ И КОНСУМАТИВИ

ОРТЕЗИ, БАНДАЖИ И ЛУМБОСТАТИ

ОРТОПЕДИЧНИ СТЕЛКИ И ОБУВКИ

КОМПРЕСИВНИ ПРОДУКТИ