Handicap 103

Описание

  • Епикондиларна лента, която се прилага при медиални и латерални епикондилити на лакътна става /”тенис лакът”/;
  • Предлага се в един размер – UNI.
error: Content is protected !!