Handicap 100H

Описание

  • Сакро-илиачен колан, използващ се при травми в областта на симфизата;
  • Предлага се в три размера, в зависимост от обиколка на талията.
Категория