Handicap 050

Описание

  • Имобилизираща ортеза за лакътна става с контрол на градусите във флексия и екстензия, посредством шарнир;
  • Предлага се в два размера, спрямо дължината на предмишницата.
error: Content is protected !!

ИЗДЕЛИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Апарати и тестове за диагностика

СЛУХОВИ И ГОВОРНИ АПАРАТИ

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА, ПРЕВРЪЗКИ И КОНСУМАТИВИ

ОРТЕЗИ, БАНДАЖИ И ЛУМБОСТАТИ

ОРТОПЕДИЧНИ СТЕЛКИ И ОБУВКИ

КОМПРЕСИВНИ ПРОДУКТИ