Handicap 035

Описание

  • Ортеза за обездвижване на палец, посредством метална шина;
  • Ортезата се фиксира към китката;
  • Предлага се в три размера, спрямо обиколката на китката.
error: Content is protected !!

ИЗДЕЛИЯ ЗА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ

Апарати и тестове за диагностика

СЛУХОВИ И ГОВОРНИ АПАРАТИ

МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА, ПРЕВРЪЗКИ И КОНСУМАТИВИ

ОРТЕЗИ, БАНДАЖИ И ЛУМБОСТАТИ

ОРТОПЕДИЧНИ СТЕЛКИ И ОБУВКИ

КОМПРЕСИВНИ ПРОДУКТИ