Дезинфекциращ и почистващ концентрат HMI Profik

Описание

  • За почистване и дезинфекция на миещи се повърхности в здравни и лечебни заведения, медицински инструменти, термолабилни материали, твърди и гъвкави ендоскопи, лабораторна стъклария, предмети за обслужване на болния, фризьорско и козметично оборудване;
  • Активни вещества: Формалдехид – 4-5%; Глутарал: 3-4%; N-алкил диметил бензил амониев хлорид: 1,5-3%; НПАВ: по-малко от 5%;
  • Спектър на действие: бактерицидно, фунгицидно, вирусоцидно, туберкулоцидно, спороцидно;
  • 1кг.
error: Content is protected !!