Фирма „Реха Бул“ разполага със собствен сервиз за поддръжка и ремонт на медицински изделия като инвалидни колички, комбинирани столове за баня и тоалет  и др.

Предлаганите услуги включват:

 • Диагностика
 • Ремонт и подмяна на повредени части
 • Основен ремонт на рингови инвалидни колички и комбинирани столове за баня и тоалет
 • Основен ремонт на двигател на акумулаторни инвалидни колички
 • Смяна на гуми и лагери
 • Замерване, поддръжка и подмяна на акумулаторни батерии и зарядни устройства за акумулаторни инвалидни колички

Други специфични дейности, свързани с поддръжката и ремонта на медицински изделия.

Към Центъра за слухопротезиране е обособен специализиран сервиз за извършване на следните дейности:

 • Диагностика на слухов апарат /в т.ч. компютърна/ и установяване на повреда
 • Ремонт и подмяна на дефектирали части
 • Възстановяване на прекъснати връзки
 • Измерване консумацията на апарата
 • Отстраняване на неизправности, свързани с качеството на звука
 • Поддръжка и корекция на индивидуална отливка
 • Цялостна профилактика на слухов апарат /вкл. с ултразвук/
 • Други специфични ремонти

Сервизните бази на фирмата са регистрирани в Агенция за хората с увреждания и работят с документи, издадени от Дирекция „Социално подпомагане“. Повече информация  може да получите в нашите офиси.

error: Content is protected !!